Den längsta dagen

Hygget Airsoft i samarbete med Halmstad Airsoft

Presenterar DEN LÄNGSTA DAGEN


Hitta och avrätta Bengt-Berit som har rymt från "The cuckoo's nest" för att plocka sten i skogen.

Bengt-Berit (vidare benämnd som BB) har dock via sina ryska kontakter lyckats komma över 72 oskulder som gör att han numera har varenda Muslim i området på sin sida.Dessa har av outgrundlig anledning lagt vantarna på 193,5 ärtrör med nästan obegränsat med ammo.Ett uppdrag på allas läppar är att försöka plantera alla ärtor om man kan slå sig igenom BB´s och Muslimernas ställningar runt dom tidigare nämnda ärtorna.