Regler

Trimtabell


Ja.... Det finns regler.... Och dessa kommer inom kort att presenteras här.

Reglerna som gäller för spel brukar dock stå i informationen för spelet ifråga.

Trimreglerna som används är VSAF (Se Trimtabell ovan).